Chính sách đổi hàng

 

 MensFashion.vn cam kết hỗ trợ khách hàng đổi hàng  trong vòng 6 tháng.

 
 

Nhằm đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất Mensfahion.vn cam kết hỗ trợ khách hàng mua sỉ  đổi hàng  trong vòng 6 tháng, chỉ cẩn sản phẩm được cung cấp bởi Mensfashion.vn
 
 

Hàng bán lẻ size đọng màu, bán chậm, lỗi hay bất kỳ lý do gì mà bạn không thích ở sản phẩm.Mensfashion.vn sẵn sàng đổi hàng mới.
 



Lưu ý :

1 Mensfashion.vn không chấp nhận việc trả hàng để lấy tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

2 Mensfashion.vn chỉ chấp nhận đổi hàng khi sản phẩm còn mới. không chấp nhận việc đổi hàng đã qua sử dụng, hư hỏng, không còn tem mạc.

3 Mensfashion.vn chỉ chấp nhận đổi hàng lấy sản phẩm tương tự, một sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn.